top of page

Några citat om Nils Bejerot, från 1986

(ett urval av citat från boken Nils Bejerot – Människan och Verket (länk till boken)


Barbro Westerholm, F.d. generaldirektör i socialstyrelsen, professor:

Nils har i sitt arbete utgått från människornas behov och verklighet samt den kunskap

forskningen genererat. Nils har förespråkat insatser som för beslutsfattare tett sig obekväma, därför att de inte stämt med kartan - ideologin. Nils har hållit fast vid sina ideal och principer och därmed påverkat utvecklingen inom missbrukarvården på ett positivt sätt även om han inte alltid har fått som han har velat. Jag önskar fler hade samma mod som han.

Gertrud Sigurdsen, Riksdagsledamot (s), socialminister:

Nils Bejerot har varit, är och kommer säkerligen att förbli en engagerad debattör i narkotikafrågor. Han är orädd och ofta kontroversiell. Ingen lämnas oberörd! Tvärtom. Det slår alltid gnistor i debatten när Nils tar till orda. Vi måste alla tänka till, lyssna och reagera. Jag har ofta annan uppfattning än Nils när det gäller lösningar av olika frågor men för den skull måste jag beundra hans engagemang och stridslystnad. Vi har alltför många slätstrukna opinionsbildare. Nils Bejerot behövs i debatten.


Lars Gyllensten, Professor, förutvarande ständig sekreterare i Svenska akademien:

Jag har sedan länge följt Nils Bejerots framträdanden i socialmedicinska och socialpolitiska sammanhang. Han har stått för sina åsikter med ett beundransvärt civilkurage under många år av formlig, doktrinärt präglad förföljelse från pressmedias sida och från andra mäktiga

krafter i det socialmedicinska etablissementet. Att tiden hunnit ifatt Nils Bejerot är en halvsanning – att så har blivit beror bland annat på att Nils drivit på den och släpat den vid nosen.


Sten Wickbom, Justitieminister:

Nils Bejerot har haft stor betydelse för svensk narkotikadebatt och -politik. Inte så ofta så att

hans egen uppfattning slagit igenom, men alltid så att han ställt frågorna på sin spets och så att han tvingat andra debattörer och aktörer att skärpa sina argument och med större medvetenhet pröva åtgärder. Som polisläkare har Nils Bejerot visat stor inlevelse och hög

professionalism. Hans läkargärning bärs upp av stark mänsklig värme.


Per Sundby Professor i socialmedicin, Oslo

Det är två saker som är imponerande med Bejerot; det är hans självständighet och mod att tänka kontroversiellt, även om så hela världen är emot honom. Karakteristiskt för honom är också att han ser på dragfrågan som en kulturkamp. - Vad som ytterligare utmärker Bejerot är att hans grundläggande åsikter styrs av en folklig syn. Följaktligen vänder han sig också till vanligt folk när han debatterar och vänder sig inte bara till experter. Kampen förs och avgörs bland gräsrötterna. Det är en unik insikt för att komma från en svensk professor.


Lasse Strömstedt, Författare, skådespelare:

Bortsett från hans vetenskapliga insats på narkotikaområdet, som är ställd utom all diskussion, har han haft förmågan att förstå mentaliteten i knarkarkretsar. Det är märkligt med tanke på att han själv inte missbrukat, att han kunnat avslöja spelet och lögnerna kring missbruket.


Gabriel G. Nahas, M.D., Professor of Anesthesiology, College of Physicians and Surgeons,

Columbia University, New York, N.Y.:

Nils Bejerot in his scholarly textbook Addiction and Society (1970) first identified the

epidemic nature of drug dependence in modern society. Next he formulated, on this scientific basis, the only effective treatment of addiction, in prevention as well as rehabilitation: social refusal coupled with restricted availability of illicit drugs. Bejerot went on with great courage to carry out this message to the people of Sweden and throughout the world against a tidal wave of adverse opinions. Today his pioneering work has been widely vindicated by the failure of the libertarian policy and the success of the policy he recommended.Per Nyhus, Överläkare vid Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Oslo:

Nils Bejerots lansering av "epidemimodellen" mitt i den liberala perioden med symtomteorin skapade en realism i debatten. Hans kritik av flumkulturen och försvar för en moral har varit viktig också för oss i Norge. Över huvud taget har han haft en välgörande inverkan på narkotikadebatten i Skandinavien. Även hans kritik mot ett samhälle som inte kan sätta gränser har varit viktig. Vi i Norge är glada för att han stått fast vid sin uppfattning.


Ulf Adelsohn Riksdagsman (m), fd. ordförande i Moderata Samlingspartiet:

Nils Bejerot har gjort betydande insatser för en realistisk inställning till missbruket. Han har visat något för Sverige så ovanligt som civilkurage genom att stå för åsikter som gått tvärtemot etablissemangets. Allt fler börjar nu inse att han har och har haft rätt.

Comentarios


bottom of page