top of page

Böcker (e-böcker och pdf)

Vardagsbilder

Otaliga är de öden och udda existenser som Nils Bejerot mött under sin trettioåriga verksamhet som vuxenpsykiater, socialläkare, psykiatrisk akutkonsult vid stockholmspolisen och psykiatrisk konsult vid Allmänna häktet i Stockholm. Sedan 1982 publicerar Nils Bejerot i varje nummer av Folket i Bild/Kulturfront en "Vardagsbild" med märkliga fallbeskrivningar eller kommentarer till debatten kring missbruksfrågorna, psykiatrin, kriminalpolitiken och lagstiftningen inom dessa områden. I den här volymen finns en samling om ett fyrtiotal "Vardagsbilder" från en verklighet som är främmande för de flesta.

 

Illustrationer av Oscar Cleve.

P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1984.

Talbok 1985. Talboks- o. punktskriftsbiblioteket, Enskede.

pdf

e-bok

bokomsklag Vardagsbilder, Illustrationer av Oscar Cleve.

Människan och verket

Kronologisk bibliografi, recensioner och intervjuer redigerade av

Marie-Louise Persson m. fl.

Nils Bejerots intressen och värv spänner över så vida fält som narkotikaepidemier, psykosomatiska ryggbesvär, dödsorsaker, kriminalvård, serietidningars våldsbudskap, folkstyre och massmedias ansvar. Han har forskat, undervisat, fört debatt samt skrivit en rad böcker och hundratals artiklar. I många år har har varit en av landets mest uppmärksammade opinionsbildare

 

Denna skrift presenterar människan Nils Bejerot, hans ideer och verk. I en utförlig intervju berättar han om sin bakgrund, sin utveckling och sitt engagemang. Hans betydelse för forskningen och samhällsdebatten kommenteras av ett trettiotal personer i korta inlägg.

 

Svenska Carnegieinstitutet, Carnegie dokumentationsserie nr 9, 1986.

pdf

e-bok

Bokomslag Människan och verket
Människan och Verket
Bokomslag, Missbruk av alkohol, narkotika och frihet

Missbruk av alkohol, narkotika och frihet

Den som snabbt vill få en inblick i Nils Bejerots teorier och kliniska kunnande gör klokt i att börja med denna bok, som är informativ, provokativ, lättläst och rolig.

 

Bejerot avslutar boken med ett debattinlägg: "Jag menar att ett samhälle har så många utslagna missbrukare som folkets passivitet och de ansvariga organens inkompetens förtjänar."

 

Ordfront 1978. Nytryck i åtta omgångar. 23-26:e tusendet 1985.

Talboksupplaga, Blindföreningen, Stockholm 1979.

pdf

e-bok

Inlägg i narkotika debatten

Nils Bejerot ägnade också stor uppmärksamhet åt medias aningslöshet och okunnighet i narkotikafrågan. Resultatet blev att debatten hårdnade, och Bejerot fick ofta se sig refuserad i ledande mediaorgan.

 

 

Man läser denna bok med tilltagande beklämning. ”Hur kunde detta hända?” kallade den tyske socialdemokraten Kurt Stechert, politisk flykting i Sverige under nazismen, sin på 40-talet mycket lästa bok, i vilken han sökte klarlägga, hur den nazistiska diktaturen kunnat etablera sig i Tyskland. Nils Bejerot hade kunnat sätta samma rubrik över sin artikelsamling: Hur kunde detta hända? Ja, hur kunde det hända att en flock dilettanter plötsligt fick dominera narkotikadebatten och göra det med förödande ekoverkan i en rad dagstidningar, i radion, i TV, medan fackmännen i allmänhet och Nils Bejerot i synnerhet så långt som möjligt tystades ned och ofta vägrades komma till tals i pressen, i radion, i TV?

 

Sobers Förlags AB, Mölnlycke.

Första upplagan 1970; 5 000 ex.

Andra upplagan 1970; 3 000 ex.

pdf

e-bok

Bokomslag, Inlägg i narkotika debatten
Bokomslag, Missbruk och missförstånd

Missbruk och missförstånd

Boken innehåller ett dussintal tidigare publicerade artiklar, huvudsakligen från åren 1978-81, då de narkotikapolitiska målsättningarna, narkotikastrafflagens tillämpning och frågan om frivillighet eller tvång i missbruksvården dominerade debatten. Här finns också ett par större uppsatser om socialpolitikens bakgrund och funktion liksom fyra ingående intervjuer.

 

Flertalet av inläggen behandlar en ytterligare orsak till missbruksproblemens tillväxt. Socialpolitiken, skolan och arbetslivet har reformerats under efterkrigstiden, och Bejerot synes mena att följderna delvis blivit oavsiktliga och socialt katastrofala. Han påpekar dels hur institutionerna vuxit och regelsystemen blivit oöverskådliga med oförutsedda biverkningar som följd, dels hur en ohämmad och orealistisk "liberalism" har underminerat vad som kan ha funnits kvar av äldre och ofta informella kontrollsystem.

 

Ordfront, Stockholm, 1981. Upplaga 5 000 ex.

Talbok:. 7 tim. Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Enskede 1981

pdf

e-bok

Narkotikafrågan och samhället

En epidemiologisk och metodologisk studie av narkotikamissbruk av intravenös typ i Stockholmspolisens arrestantklientel 1965-1970 i relation till förändringar i narkotikapolitiken. Nils Bejerots akademiska avhandling för medicine doktorsexamen, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen, den 4 juni 1974.

 

Förhandsrapporter ur denna undersökning var den direkta anledningen till att den legala förskrivningen av narkotika till injektionsmissbrukare avvecklades under våren 1967.

 

Sobers Förlags AB, Stockholm 1975. 321 sid.

pdf

e-bok

Bokomslag, Narkotikafrågan och samhället
Bokomslag, Narkotikamissbruk och narkotikapolitik

Narkotikamissbruk och narkotikapolitik

En epidemiologisk och metodologisk studie av narkotikamissbruk av intravenös typ i Stockholmspolisens arrestantklientel 1965-1970 i relation till förändringar i narkotikapolitiken. Nils Bejerots akademiska avhandling för medicine doktorsexamen, Karolinska institutet, Socialmedicinska institutionen, den 4 juni 1974.

 

Förhandsrapporter ur denna undersökning var den direkta anledningen till att den legala förskrivningen av narkotika till injektionsmissbrukare avvecklades under våren 1967.

 

Sobers Förlags AB, Stockholm 1975. 321 sid.

pdf

e-bok

Barn serier samhälle

Detta var den första kritiska studien av den mest spridda barn- och ungdomslitteraturen, de

tecknade serierna. I denna fråga var Nils Bejerot långt före sin tid. Han avslöjade seriehjältarnas övermänniskoideal och pekade på våldsromantiken, kvinnoföraktet och rasismen i serievärlden.

 

''Rasdiskriminering är en företeelse, mångtusenårigt äldre än seriemagasinen, men den lika

avskyvärda som enfaldiga människosyn, som ligger till grund för denna människofientliga dårskap, omhuldas öppet i många serier. Redan den äldsta moderna serien, Gula pojken, bar tydliga spår av rasfördomar. Aldrig ser man indianer, kineser, negrer, infödingar . . . segra över de vita seriefigurerna. Den vite mannen är i sig själv, i kraft av sin hudfärg, en övermänniska i serievärlden." Ur Nils Bejerot: Barn - Serier - Samhälle (s x, 1954)

 

 

Originalupplaga, Folket i Bild, Stockholm 1954; 5 000 ex.

Folkupplaga, Folket i Bild, Stockholm 1955; 5 000 ex.

Faksimilupplaga, Folket i Bild/ Kulturfront, Stockholm 1981; 3 000 ex.

pdf

e-bok

Bokomslag, Barn serier samhälle
Bokomslag, Narkotika och narkomani

Narkotika och narkomani

Hösten 1968 inbjöds Nils Bejerot av Expressens att producera ett större översiktsmaterial i narkotikafrågan. Det blev ett manuskript om 36 maskinskrivna sidor, som tog formen av en specialinlaga i Expressen. Tidningen delade också ut 200 000 särtryck till skolor och institutioner över hela landet. Det läroboksmässiga materialet byggdes på i flera omgångar. Med den tredje aktualiserade upplagan och andra tryckningen nådde den sedan länge slutsålda boken 28:e tusendet.

 

"Som en följd av de missuppfattningar som 'symtomteorin' grundar sig på får man i narkotikadebatten ofta också höra att det inte är så mycket man kan göra åt den beroendesjuke, förrän man för det första fått klarhet i 'de bakomliggande orsakerna' och för det andra behandlat eller skaffat undan dessa bakomliggande orsaker. Argumentationen är ungefär lika förnuftig som om brandkåren inför ett övertänt hus skulle förklara att man inte kan göra något åt saken, förrän man fått klarhet i brandorsaken. Men bränder och narkomanier måste alltid attackeras och behandlas - och detta så tidigt som möjligt. Kan man sedan så småningom få klarhet i vad som utlöste branden respektive narkomanin så är det förstås värdefullt, inte så mycket för det aktuella fallet utan som kunskap för att förebygga bränder i andra hus och narkomani hos andra människor" (sid. 22).

 

 

Aldus/Bonniers, Stockholm. Första upplagan, 1969; 80 sid, 10 000 ex.

Andra reviderade och utökade upplagan, 1972; 193 sid, 10 000 ex.

Tredje aktualiserade upplagan 1975 (1977, 1980), 193 sid, 10 000 ex eller 30:e tusendet.

Talbok 1973, 5 kassetter, 6 tim o. 45 min. Talboks- o. Punktskriftsbiblioteket, Enskede.

En minnesbok

Nils Bejerot hade ett livslångt, djupt och häftigt socialt engagemang, alltsedan sin revolterande ungdom långt ut på vänsterkanten och ända till sin död som etablerad och internationellt erkänd socialmedicinsk professor. Han bars av ett öppet och fördomsfritt människointresse – av en vetgirighet på mänskliga villkor och en osentimental realistisk medkänsla med de utsatta på samhällets botten.

 

Lars Gyllensten

 

 

Nils Bejerot hade kontroversiella åsikter om knarkbekämpning, om kriminalvård och om demokratins utveckling i Sverige. Han var den förste som uppmärksammade knarkproblemet i Sverige. När socialdepartementet på 60-talet var villigt att liberalisera knarkanvändningen slog han genast larm. Knark höll på att bli en ”modegrunka”. Totalförbud mot narkotika och vårdtvång för narkomaner var hans motmedicin.

 

– Jag kämpar för det jag tror på. Jag är ett enmansparti där det råder stor enighet.

 

I trettio år pågick kampen, som resulterade i mängder av hotelser och kulminerade när villan i Bromma stacks i brand.

 

Nils avled den 29 november 1988, 67 år gammal.

 

Grim Berglund, Aftonbladet

pdf

e-bok

Bokomslag, En minnesbok
bottom of page